Academicianul - Personalitatea si activitatea


Personalitatea şi activitatea strălucitului inginer, dascăl, om de ştiinţă şi patriot Prof. dr.doc.ing. Dorin Pavel trebuie judecată cu criteriul marelui nostru istoric Nicolae Iorga, care spunea că: „Valoarea unui om se preţuieşte în ce lasă după dânsul, ca un adaos la viaţa neamului său”.

Numărul mare de generaţii de studenţi şi doctoranzi pregătiţi şi îndrumaţi de personalitatea complexă a profesorului, omului de ştiinţă şi inginerului Dorin Pavel au constituit puternica forţă ce a facut posibilă dezvoltarea hidroenergetică rapidă a României moderne. Dorin Pavel a fost un om de o generozitate debordantă, un profesor cu ţinută academică ireproşabilă, o personalitate de mare tehnician şi om de ştiinţă deosebit.

Pentru prestigiul şi demnitatea pe care şi le-a creat printr-o muncă necurmată şi tenace, comparată cu stânca pe care şi-a amplasat barajele, pentru încrederea şi dragostea pe care a purtat-o mereu ştiinţei româneşti pe care a slujit-o cu credinţă, îl putem include pe profesorul Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii româneşti, în galeria marilor ingineri pe care i-a dat România: George (Gogu) CONSTANTINESCU, Anghel SALIGNY, Ilie RADU, Ion IONESCU, Dimitrie LEONIDA, Cristea MATEESCU, Emil PRAGER, Dumitru DUMITRESCU şi mulţi alţii.