Inginerul - proiectant


Revenit în ţară, inginerul Dorin Pavel, este angajat la Societatea Electrica, ca şef al biroului de studii şi proiecte hidroelectrice, unde desfăşoară, în condiţii grele, o activitate de creaţie, elaborând numeroase studii şi proiecte. În anul 1933 publică o monografie de mare amploare, lucrare de referinţă a Hidroenergeticii româneşti, Plan général d’aménagement des forces hydrauliques en Roumanie (Plan general de amenajare a forţelor hidraulice în România), tipărită la Institutul Român de Energie. În această lucrare sunt elaborate schemele a 567 de uzine hidroelectrice pe toate râurile ţării, cu toate datele tehnice şi economice şi cu 100 de planşe cu vederi în plan şi profile în lung prin amenajări. Această lucrare va constitui multă vreme un îndrumar preţios pentru proiectarea hidroenergetica românească, perfecţionarea acestor soluţii constituind o preocupare continuă în întreaga sa carieră. Deşi elaborat într-o perioadă de început a dezvoltării hidroenergeticii pe plan mondial, graţie geniului ingineresc al prof. Dorin Pavel, planul este fundamentat pe o serie de principii care şi-au dovedit valabilitatea în decursul celor aproape 70 de ani de la elaborare. Întreaga dezvoltare a hidroenergeticii româneşti, pornind de la cei 21 MW instalaţi în 1933 până la cei aproape 6.000 MW aflaţi în funcţiune astăzi, a făcut dovada realismului prevederilor Planului.