Inginerul - realizari


În calitate de inginer, profesorul Dorin Pavel a realizat lucrări hidroenergetice importante, dintre care merită amintite (3):
  • Modernizarea parţială a centralei din Sinaia (1926 – 1928).
  • Participarea la construcţia hidrocentralei de la Dobreşti (1929 – 1934).
  • Puţini ştiu că încă din anul 1933, profesorul Dorin Pavel a inventariat, pe intregul bazin al Someşului, până la frontieră, un număr de patruzeci şi şase de uzine, cu 355 MW şi 1,2 miliarde kWh anual.
  • Proiectarea sistemului complex al Barzavei, Nerei, Semenicului, Goznei şi Timisului (1942 – 1944).
  • Proiectarea şi conducerea construcţiei primului baraj de anrocamente înalt de 60 m de la Valiug şi a turbinelor Pelton şi Francis din centrala Crăinicel, în colaborare cu profesorul Aurel Barglazan de la Institutul Politehnic din Timişoara (1946 – 1951), lucrare pentru care a obţinut în 1952 Premiul de Stat clasa I.
  • Descoperirea sursei, proiectarea şi supravegherea construcţiei alimentării cu apă a fabricii de celuloza de la Zărneşti, precum şi proiectarea unei mici hidrocentrale pentru fabrica de hârtie.
  • Proiectarea canalizării fabricii Industriei Aeronautice Romane din Braşov.
  • Conceperea şi conducerea proiectării şi amenajării sistemului hidraulic al Capitalei prin devierea Ialomiţei şi Argeşului şi realizarea lacurilor Buftea, Mogoşoaia, Băneasa, Herăstrau, Floreasca şi Tei prin construcţia de baraje.
  • A proiectat la renovarea şi amplificarea staţiei de la Arcuda, noile puturi de alimentare cu apă în sistemul de surse la Bragadiru, Slobozia, Clinceni şi Ulmi, triplarea staţiei de pompe de la Grozăveşti şi extinderea arterei de centura de 900 mm, a altor 200 km de conducte de alimentare cu apă şi noi canale şi colectoare de 3,8 x 2,8 m.