Academicianul - Distins cu multe ordine si merite


Pentru multiplele merite ştiinţifice, didactice şi inginereşti, a fost distins cu ordine şi medalii: Premiul de Stat, clasa I, 1951, colectiv, pentru elaborarea primului plan de electrificare decenal; Premiul de Stat, clasa I, acordat individual în 1952, pentru realizarea sistemului hidrotehnic din Banat; Ordinul Muncii, clasa a II-a, în 1960, pentru realizarea cu succes a obiectivelor planului de electrificare decenal, cu un an mai devreme; titlul ştiinţific de profesor universitar emerit, în 1964, pentru merite în munca didactică şi ştiinţifică; Ordinul Steaua Republicii Socialiste Romania, clasa a III-a, în 1966, pentru contribuţii la realizarea cascadei hidroenergetice de pe Bistriţa; Ordinul Muncii, clasa I, în 1970, pentru indelungata activitate ştiinţifică, didactică şi tehnică; Ordinul Meritul Ştiinţific, clasa I, 1972, pentru munca ştiinţifică şi tehnică depusă la proiectarea şi realizarea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier şi diferite medalii comemorative ale României.

Din partea ţării prietene, R.S.F. Iugoslavia, a primit de la preşedintele Iosip Broz Tito, Ordinul Steagul Iugoslaviei, cu steaua de aur la colan.

Într-o viaţă rodnică a trudit aproape 40 de ani pe şantiere şi peste 50 de ani la catedră. A elaborat schemele a 567 de uzine hidroelectrice pe toate râurile ţării. A tipărit 22 de manuale şi cursuri, peste 150 de publicaţii, totalizând peste 11 mii de pagini cu numeroase figuri şi planşe. Activitatea teoretică a susţinut-o practic prin dezvoltarea Laboratorului academicianului Valcovici, iniţiind un compartiment de hidraulică, dar mai ales prin participarea în teren, cu studenţii, cât şi cu specialiştii.

Foarte plastic, acad. prof. dr. doc. ing. Ioan ANTON, Universitatea „Politehnica” Timişara, a sintetizat: „Prof. dr. doc. ing. Dorin Pavel trăieste astăzi in sufletele miilor de studenţi cărora le-a insuflat suflet din sufletul său şi le-a transmis din ştiinţa sa. De asemenea, există în fiecare hidrocentrală din România, în fiecare lucrare de captare şi îmblânzire a furiei apelor, o scânteie din sufletul marelui inginer, un dram din aurul său cenuşiu. Emil Cioran spunea că: „Lucian Blaga este cea mai completă personalitate din România, deoarece s-a ridicat la acelaşi nivel pe toate planurile în care s-a realizat”.

Extrapolând la prof. dr. doc. ing. Dorin Pavel, nepotul lui Lucian Blaga, se poate afirma ca D-sa este cea mai mare personalitate din domeniile hidroenergeticii, hidraulicii, construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor de râuri şi CHE, alimentări cu apă şi maşini, deoarece s-a ridicat la acelaşi nivel pe toate planurile, inclusiv pe cel didactic şi al cercetării tehnico-ştiinţifice.