Biografie - Studii


La finele lui decembrie 1919, Dorin Pavel este înscris definitiv în anul întâi al Facultăţii de Electromecanică a Politehnicii Confederate din Zürich (după susţinerea celui de-al doilea bacalaureat, in noiembrie 1919). Destul de târziu, la 12 iulie 1923 i s-a eliberat diploma de inginer în specialitatea hidromecanică, deoarece aceste acte solemne se litografiau individual.

După susţinerea diplomei de inginer, tânărul asistent ing. Dorin Pavel s-a căsătorit în anul 1923 cu domnişoara Elsi Kirchgraber, devenită D-na Pavel, care i-a fost nu numai partener de viaţă, dar şi cea care l-a ajutat să treacă cu succes numeroasele obstacole întâlnite în profesiune şi în activitate.

S-a înscris apoi la doctorat la profesorul Franz Prašil. Îşi alege o temă foarte grea, şi anume ”Ebene Potentiale Strömungen durch Gittern und Kraiselräder” (Fluxuri plane de potenţial transmise prin grătare şi roţi de tip Kraisel), pe care o duce la bun sfârşit. Susţine cu succes teza de doctorat în anul 1925, în faţa unei comisii renumite în frunte cu marele prof. Ludwig Stodola, care la finele expunerii i-a strâns solemn mâna şi i-a spus: „Gratuliere, Herr Kollege !” (Felicitări, domnule coleg!). În 1922 i se publică lucrarea Regulierungsmechanismen der Wasserturbien (Mecanisme de reglare a turbinelor cu apă), care este premiată de Confederaţia Elveţiană, iar în 1925 îi este publicată teza de doctorat Ebene Potentiale Strömungen durch Gittern und Kraiselräder la Rascher Verlag, Zürich & Leipzig. În timpul scurtei sale cariere didactice din Elveţia a colaborat cu cei doi mari profesori ai acelor timpuri – Franz Praschil şi Ludwig Stodola. La Politehnica din Zürich, la Facultatea de Electromecanică, pentru rezultate şi merite deosebite la învăţătura este reţinut ca asistent de profesorul Franz Praschil, care, fiind suferind şi înaintat în vârsta, i-a oferit de multe ori posibilitatea predării cursurilor de Hidraulică, Maşini hidraulice şi Centrale hidroelectrice. Este numit apoi şef de lucrări (Oberasistent) la Technische Hochschulle din Zürich.